Новини за Софарма имоти АДСИЦ

„Софарма имоти“ отчита лек ръст на печалбата за полугодието въпреки коронавируса
04.08.2020
КФН потвърди проспекта за увеличението на капитала на „Софарма имоти“
24.07.2020
„Софарма имоти“ ще разпредели 0,28 лева брутен дивидент за 2019 г.
16.06.2020
ФНИБ, Софарма имоти и Булленд вземат мерки за облекчаване на наемателите си
04.05.2020
Компаниите с гарантиран дивидент със заявка за по-високо плащане към акционерите
04.02.2020
БФБ допусна до търговия емисията права на „Софарма имоти“ АДСИЦ
24.07.2019
Огнян Донев е придобил акции на „Софарма“ за 96 хил. лв.
21.06.2019
„Софарма имоти“ взе решение за ново увеличение на капитала
10.06.2019
Компаниите с гарантиран дивидент индикират от 0% до 5,27% дивидентна доходност
11.02.2019
Търговският регистър с опасен двоен стандарт при вписванията
12.10.2018
Увеличението на капитала на „Софарма имоти“ е вписано в Търговския регистър
26.09.2018
Дивидентите на публичните дружества намаляват за четвърта поредна година
21.09.2018
БФБ обяви началната дата за търговия с правата на „Софарма имоти“
19.07.2018
“Софарма имоти“ подаде заявление за допускане до търговия на емисията си права
17.07.2018
“Софарма имоти” увеличава капитала си с нови 850 000 акции
11.05.2018
Софарма имоти ще раздаде с 5% по-нисък дивидент от миналата година
10.05.2018
КФН вписа акциите от увеличението на капитала на
13.11.2017
Увеличението на капитала на
25.10.2017
Търговията с правата за увеличението на капитала на Софарма имоти започва на 13 септември
28.08.2017